Last Name First Name Middle Name Type Of Item
VIEW RECORD Raimondi Antonio survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Raimondi Antonio photograph
VIEW RECORD Rate William survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Raynor Edward A. survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Rice Carleton survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Richters H. Irvin survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Richters H. Irvin photograph
VIEW RECORD Rieth Henry L. survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Ritch Arthur Jean survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Rockwell Charles photograph
VIEW RECORD Rockwell Charles survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Roe Geo. Robinson survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Rogers William T. survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Romeo Joseph photograph
VIEW RECORD Romeo Joseph survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Rose Arthur E. survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Rose Arthur E. letter - handwritten
VIEW RECORD Rottman Max postcard
VIEW RECORD Rottman Max letter - handwritten
VIEW RECORD Ruedi Adam survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Ruland William survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Ryder Bernard T. postcard
VIEW RECORD Ryder Bernard T. photograph
VIEW RECORD Ryder Robert survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Ryder Vernon C. survey sheet - handwritten
VIEW RECORD Ryder Vernon C. letter - handwritten